Rekordlavt radioaktivitetsnivået i beitedyr

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Radioaktivt nedfall fra Tsjernobyl-ulykken i 1986 påvirket i liten grad husdyr på utmarksbeite i 2015. Landbruksdirektoratet utbetalte om lag 300 000 kroner i erstatning. Omfanget av erstatning etter ulykken har aldri vært lavere.

Sopp tar opp mye radioaktivitet, derfor vil soppsesongen påvirke radioaktivitetsnivået i beitedyr. I 2015 var det dårlig soppsesong på fjellbeitene i store deler av landet, det førte til at besetningene som blir overvåket hadde lave konsentrasjoner av radiocesium. Det ble utbetalt i overkant av 200 000 kroner erstatning for kontroll av 1 748 dyr i 6 fylker, med påfølgende nedfôring av totalt 914 sau i Oppland, Nord-Trøndelag og Nordland. Dette er første året etter ulykken hvor kostnadene til kontroll har vært større enn kostnadene for nedfôring. 

Kontroll av radioaktivitetsnivået i dyr som har gått på utmarksbeite gjøres for at kjøttet trygt kan brukes til menneskemat. Når målt radioaktivitet overskrider fastsatte grenseverdier i besetninger, benyttes nedfôring av dyr som tiltak.

Sau på beite.
Radioaktivt nedfall fra Tsjernobyl-ulykken i 1986 påvirket i liten grad husdyr på utmarksbeite i 2015. Foto: Geir Harald Strand / NIBIO