Rekordmange får midler til BKA

825 virksomheter har fått innvilget til sammen 161 millioner kroner til kurs i grunnleggende ferdigheter for voksne. Det er om lag 60 prosent flere enn i fjor. -Tallene viser at det var riktig å styrke denne ordningen. Nå kan enda flere voksne få tilbud om opplæring samtidig som de er i arbeid, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I en OECD-rapport som ble lagt frem tidligere i år, kom det frem at rundt 400 000 nordmenn mangler grunnleggende ferdigheter i blant annet lesing og skriving. Regjeringen styrket ordningen Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) med 15 millioner kroner i årets budsjett.  Dette innebærer at det til sammen settes av 40 millioner kroner til dette formålet i 2015 innenfor rammen av BKA.

- Årets rekordsøkning viser at virksomhetene har forstått hvilke muligheter BKA gir, og at behovet for opplæring er stort, fortsetter Isaksen.

Mange ønsker opplæring i muntlig norsk

59 prosent av årets BKA-prosjekter inkluderer opplæring i muntlig norsk, som i år er en del av den ordinære utlysningen. 77 prosent inkluderer opplæring i lesing og skriving.

Regjeringen innførte allerede i 2014 at opplæring i norsk muntlig for arbeidstakere med svake norskferdigheter kan gis i kombinasjon med opplæring i andre grunnleggende ferdigheter.

- Tallene viser at behov for opplæring i muntlig norsk er stort, og at det var riktig å ha dette med i BKA, sier Tom Sørhus, avdelingsdirektør Vox.

25 prosent av prosjektene som har fått midler inkluderer regning.

Finnmark øker mest

Fylkene med flest virksomheter som skal gjennomføre BKA-kurs, er Oslo (149), Møre og Romsdal (77) og Hordaland (74). Fylket med størst økning er Finnmark, der 15 virksomheter har fått midler, mot én i fjor.

Se tildelingen fordelt på fylker og bransjer her: vox.no/statistikkbanken 

Hva er BKA?

Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) er en tilskuddsordning som finansierer opplæring for ansatte med kort formell utdanning.

Det bevilges hvert år midler til kurs i lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter.

Private og offentlige virksomheter fra hele landet kan søke.

BKA bidrar til bedre utføring av arbeidsoppgavene, økt bruk av ferdighetene, bedre samarbeid og kommunikasjon og økt motivasjon for videre læring og omstilling.

Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

Til toppen