Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rekordmange plukker søppel

Denne uken er det strandryddeuken. Selve strandryddedagen, som har vært arrangert siden 2011, er lørdag 5. mai. Den åpnes av klima- og miljøminister Ola Elvestuen i Haugesund.

-Det er et imponerende stort engasjement land og strand rundt. Hele 2000 ryddeaksjoner er planlagt, og det er ventet at så mange som 100 000 mennesker deltar denne uken. Det er fantastisk at så mange helt frivillig er med på å fjerne store avfallsmengdene, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Det er organisasjonen Hold Norge Rent som står bak. Det er en medlemsorganisasjon for bedrifter, offentlige virksomheter og organisasjoner. "Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt!", er slagordet.

– I år har vi gleden av å få besøk av Ola Elvestuen, som skal holde åpningstalen. Han skal ha mye av æren for at vi lykkes så godt med frivillig opprydding i Norge, sier daglig leder Lise Keilty Gulbransen.

Det er forbudt å forsøple i Norge, og vi har et av verdens beste retur- og avfallsystemer. Vi har alle et ansvar for å kaste avfallet vårt i søppelkasser eller ta det med hjem. Men strandrydding er likevel et viktig tiltak for å redusere marin forsøpling og spredning av mikroplast.

Regjeringen har i år satt av 80 millioner til tiltak for å rydde opp marint avfall og hindre at det oppstår. Bevilgningen er tidoblet på tre år og sikrer i dag støtte til over 70 prosjekter over hele landet. Pengene går til alt fra kartlegging av havbunn og rydding av strender, til en forsøksordning om miljøvennlig båtvasking for å unngå spredning av mikroplast og miljøgifter fra bunnstoff.

I prosjektet "Fishing for Litter", kan fiskere og andre gratis levere avfall de får opp under fiske. Med nesten to millioner kroner i støtte sikrer regjeringen at ordningen videreføres i 2018 og at et nytt, niende mottak åpnes i Lofoten. Miljødirektoratet utreder samtidig en landsomfattende ordning hvor avfallet kan leveres uten merkostnad basert på erfaringene fra "Fishing for Litter".

Regjeringen har også tatt flere grep for å legge til rette for mer effektiv opprydding. Et sentralt grep er opprettelsen av et senter for oljevern og marint miljø i Lofoten/Vesterålen, som vi ønsker skal bli et nasjonalt og internasjonalt ledende kompetansesenter i forhold til opprydding.

Regjeringen har satt i verk og planlegger en rekke andre tiltak for å forebygge og redusere forsøplingen og spredningen av mikroplast. For eksempel kan du på penger når du leverer din utrangerte småbåt. Miljødirektoratet vurderer nå hvordan vi kan vaske veiene for å fange opp mikroplast som slites av bildekkene havner ut i naturen. Det vurderes også en ordning hvor produsenter og importører av utstyr som brukes fiskeri- og oppdrettsnæringen må ta ansvar for produktene hele veien, helt til de blir avfall. Direktoratet har også fått i oppdrag å utarbeide forslag til forskrift for å unngå spredning av gummigranulater fra kunstgressbaner.

Internasjonalt samarbeid er avgjørende for å begrense marin forsøpling og Norge har satt saken høyt på den internasjonale dagsordenen, Etter forslag fra Norge sluttet FNs miljøforsamling seg til en visjon om at det ikke lenger skal tilføres plast i havet. For at denne visjonen skal bli virkelighet, er det behov for en omfattende innsats fra mange land. Et eget bistandsprogram rettet mot tiltak mot marin forsøpling og spredning av mikroplast er på plass fra i år. Dette bistandsprogrammet vil særlig prioritere tiltak for styrket avfallshåndtering i landene der de største avfallsmengdene oppstår. EU-kommisjonen arbeider også med flere tiltak for å redusere marin forsøpling og spredning av mikroplast som også vil berøre Norge.

- For å redusere unødvendig bruk har jeg selv tatt initiativ til et samarbeid med de bransjene som i dag bruker mye engangsartikler av plast, med mål om at butikker og handel skal forplikte seg til å ta grep. Jeg hadde nylig møte med 70 representanter for bransjene

Til toppen