Rekordmange søker om midler til norskopplæring på arbeidsplassen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Rekordmange virksomheter har søkt om midler til opplæring for sine ansatte gjennom tilskuddsordningen Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Nesten halvparten av søknadene gjelder norskopplæring.

Rundt 400 000 nordmenn mangler grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving. I tillegg mangler de fleste arbeidsinnvandrere naturlig nok kunnskaper om norsk. I forslaget til statsbudsjett har regjeringen styrket ordningen Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA).

Søkertallene for 2016 viser at 1157 virksomheter har søkt om til sammen 281 400 000 kroner til kurs i norsk, lesing, skriving, regning, muntlig og digitale ferdigheter. 46 prosent har søkt om norskopplæring. 

– Dette viser at det er et stort behov for norskopplæring i arbeidslivet. Mye av suksessfaktoren er at opplæringen skjer på arbeidsplassen, sammen med kollegaer og med utgangspunkt i arbeidssituasjonen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Antall søknader er 37 prosent flere enn ved fjorårets utlysning. Den største andelen deltakende virksomheter finner vi innen offentlig administrasjon, etterfulgt industri, forretningsmessig tjenesteyting, bygge- og anleggsvirksomhet og overnattings- og servicevirksomhet. 

– Mange opplever at opplæringen er mer relevant når den foregår i tilknytning til arbeidsplassen. Tilbakemeldinger som jeg fikk viser at ansatte føler seg mye tryggere i deres rolle og bedre til å kommunisere på norsk etter å ha gått på BKA-kurs, sier Isaksen. 

Flest i Oslo

Oslo har flest søknader, fulgt av Sør-Trøndelag, Vestfold, Rogaland og Hordaland. Oslo og Sør-Trøndelag har også flest virksomheter knyttet til BKA-søknader, men deretter følger Akershus og Møre og Romsdal.