Rekordmange tunge kjøretøy kontrollert

–Vi må bedre sikkerheten og fremkommeligheten på norske veger. Å styrke kontroll av tunge kjøretøy er ett av flere tiltak som virker, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

–Vi må bedre sikkerheten og fremkommeligheten på norske veger. Å styrke kontroll av tunge kjøretøy er ett av flere tiltak som virker, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Fra venstre: Statssekretær Bård Hoksrud, fagleder for utekontroll i Statens vegvesen Ronny Lindesteg, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og vegdirektør Terje Moe Gustavsen. (Samferdselsdepartementet)


Statens vegvesen har så langt denne vintersesongen kontrollert 37 000 tunge kjøretøy. Det er mer enn tre ganger så mange kontroller, som for hele vintersesongen 2012/2013.

Stortinget bevilget før jul i 2013, tre millioner kroner ekstra til Statens vegvesen for å styrke kontroll av tunge kjøretøy, spesielt rettet mot dekk, bremser og kjettinger.

- Vi ser at det hjelper å styrke kontroll av tunge kjøretøy. Det skal vi fortsette med. I tillegg vil regjeringen vurdere nye tiltak for å sikre trygg ferdsel på norsk vinterføre, sier samferdselsministeren.

Tiltak – innført
Høsten 2013 innførte regjeringen krav om vinterdekk for alle motorvogner med totalvekt over 3500 kilo. Kravet om mønsterdybde er også økt fra tre millimeter til fem millimeter, ved kjøring på norske veger. Kravet gjelder for vinterperioden, 15. november - 31. mars.

Regjeringen vurderer nye tiltak
Regjeringen arbeider nå med å få på plass flere nye tiltak. Vinterdekk for tilhenger og hjullås for vogntog som får kjøreforbud, er et par av dem.

- Vi arbeider med å få på plass regulering som krever vinterdekk på tilhenger av tunge kjøretøy. I tillegg ønsker vi å ta i bruk hjullås for vogntog som får kjøreforbud. Målet er å ha dette klart før neste vintersesong, sier samferdselsministeren.

Vinterførerkort – samferdselsministeren vil diskutere saken i EU
Samferdselsministeren skal til Brussel 6. mars i år. I den sammenheng vil han blant annet ta opp med EU-kommisjonen om det er mulig å innføre særlige kompetansekrav for utlendinger som skal kjøre i Norge på vinterstid.

‑ Vi ønsker å belyse utfordringene vi har, med dårlig skodde vogntog og sjåfører som ikke mestrer forholdene. Vi vil diskutere om det er mulig å innføre særkrav, slik at også utlendinger får opplæring i kjøring på norsk vinterføre, sier samferdselsministeren.


Fra venstre: Statssekretær Bård Hoksrud, vegdirektør Terje Moe Gustavsen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på tungbilkontroll mandag 17. februar, Taraldrud trafikkstasjon.
For flere opplysninger - se:
Hva Statens vegvesen har kontrollert denne vintersesongen, her.
Forskrift om dekkrav
(§1-4)
Forskrift om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovivningen
Til toppen