Historisk arkiv

Rekordsatsing på årsverk omsorg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Omsorgsplan 2015

Statistisk sentralbyrå presenterer i dag tall som viser at det kom 3.900 nye årsverk i omsorgstjenesten fra 2005 til 2006, og at tilnærmet hele veksten er personell med helse- og sosialutdanning. Dette er den sterkeste veksten i omsorgstjenesten på 6 år.

 

Statistisk sentralbyrå presenterer i dag tall som viser at det kom 3.900 nye årsverk i omsorgstjenesten fra 2005 til 2006, og at tilnærmet hele veksten er personell med helse- og sosialutdanning. Dette er den sterkeste veksten i omsorgstjenesten på 6 år.

- Regjeringens mål om 10 000 nye årsverk og prioritering av økte inntekter til kommunene møtes med rekordsatsning på omsorgstjenesten i 2006. Dette er fantastiske resultater og gir trygghet for at omsorgstjenesten til både yngre og eldre er på riktig vei etter flere år med negativ utvikling under den forrige regjeringen, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad. Hun gir stor honnør til alle kommunestyrer som har prioritert omsorg, og til ansatte i omsorgstjenesten som gjør en viktig jobb.

Økningen i årsverk gir kommunen mulighet til å styrke demensomsorgen, utvide dagtilbud og satse mer på kultur, aktivitet og sosiale tiltak for brukere av omsorgstjenesten, fortsetter Sylvia Brustad.

Den rødgrønne regjeringen har tatt nytt grep i forhold til kommuneøkonomien og styrket inntektene med over 18 milliarder kroner i løpet av 2006 og 2007. De frie inntektene er til sammen økt med 7,3 milliarder kroner og i tillegg kommer merskattevekst i 2006 på drøye seks milliarder kroner og overføringene til barnehager.

Tallene som SSB presenterer i dag viser at kommunene i 2006 økte innsatsen i omsorgstjenesten med hele 3.900 årsverk eller 3,5 prosent. Videre framkommer det at tilnærmet hele veksten, 3.700 årsverk er personell med helse- og sosialutdanning. Selv om tallene er foreløpige og det tas forbehold om justeringer viser tallene klar vekst.

Målet om 10 000 nye årsverk i omsorgstjenesten innen 2009 er et sentralt punkt i Soria- Moria erklæringen. Basert på dagens tall fra SSB er det så langt etablert 5.800 nye årsverk og det gjenstår 4.200 årsverk for årene 2007, 2008 og 2009. Kommunenes interesseorganisasjon KS har nylig meldt at kommunene har planer om 2.000 nye årsverk i 2007. Samlet viser dette at kommunene er i rute med å nå målet om 10.000 årsverk. Det vil være behov for styrking av omsorgstjenesten også etter 2009. Personellutviklingen er et sentralt område i regjeringens Omsorgsplan 2015. Regjeringen vil i forbindelse med statsbudsjettet til høsten legge fram en egen sak for Stortinget som følger opp omsorgsmeldingen og Omsorgsplan 2015.

Behovet for flere ansatte i omsorgstjenesten knyttes både til behovet for å ta igjen det tapte etter flere år med svekket omsorgstjeneste og utfordringer som kommer. Kommunene opplever nå både en sterk vekst i antall av de eldste eldre (over 90 år) og blant de yngste eldre (67-79 år), samtidig som det stadig blir flere yngre mennesker som mottar omsorgstjenester. 

- Regjeringen fører en politikk som bygger på fellesskapsløsninger. Vi prioriterer velferd framfor skattelette slik at eldre og andre som trenger omsorg skal ha trygghet for at den kommunale omsorgstjenesten gir tilstrekkelig hjelp, dette skal ikke avhenge av den enkeltes lommebok,  understreker Sylvia Brustad. Satsing på omsorgstjenesten viser at denne ambisjonen har bred støtte i kommunene, avslutter statsråden.

Se KOSTRA-tallene fra SSB her (lenke)
 

Til toppen