Historisk arkiv

Rekordstor interesse for Barentshavet i 22. konsesjonsrunde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har mottatt forslag fra 37 selskaper om blokker som selskapene ønsker inkludert i 22. konsesjonsrunde. Totalt 228 blokker eller deler av blokker er nominert i 22. konsesjonsrunde, hvorav 107 blokker er nominert av to eller flere selskaper.

Olje- og energidepartementet har mottatt forslag fra 37 selskaper om blokker som selskapene ønsker inkludert i 22. konsesjonsrunde. Totalt 228 blokker eller deler av blokker er nominert i 22. konsesjonsrunde, hvorav 107 blokker er nominert av to eller flere selskaper. I Barentshavet er det nominert 181 blokker, det høyeste antall noensinne.

- I denne nominasjonen har det vært særlig interesse for vårt nordligste havområde, noe som stadfester Barentshavet som en spennende og internasjonalt attraktiv petroleumsprovins. Dette representerer store muligheter for hele landsdelen. Leting i alle åpnede områder er også svært viktig for å oppnå videre aktivitet, sysselsetting og ringvirkninger i hele Norge, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

 
Olje- og energiminister Ola Borten Moe lanserte blant annet 22. konsesjonsrunde under Arctic Frontiers i Tromsø 23. januar 2012. 

(OED / RS)

Oljeselskapene har nå fremmet sitt syn på hvilke blokker de anser som interessante. Tiden fram mot utlysning vil bli brukt til å utarbeide et forslag om blokker til utlysning. Dette forslaget vil bli gjenstand for en offentlig høring, der alle samfunnsinteresser blir invitert for å si sin mening om forslaget. Hvilke blokker som til slutt utlyses avgjøres av Regjeringen ut i fra en helhetsvurdering.

Selskapene ble invitert til å nominere blokker 2. november 2011, med frist 11. januar 2012. I likhet med praksis de senere rundene, ble selskapene oppfordret til å begrense antallet blokker til 15. Dette er gjort for å sikre et fokus på de blokkene som selskapene anser for å være mest interessante.

Alle samfunnsinteresser ble invitert til å komme med sine uttalelser i forbindelse med nominasjonsprosessen.

Det tas sikte på å utlyse 22. konsesjonsrunde før sommeren, og tildeling av nye utvinningstillatelser er planlagt våren 2013.

Lenke til kart

Pressemelding med invitasjon til å nominere

Mer om konsesjonsrundene på norsk kontinentalsokkel

Selskapene som har levert nominasjoner er: 
AS Norske Shell,
BG Norge AS,
Centrica Energi,
Concedo ASA,
ConocoPhillips Norge,
Dana Petroleum Norway AS,
Det norske oljeselskap ASA,
Dong E&P Norge AS,
E.ON Ruhrgas Norge AS,
Edison International Norway Branch,
Emergy Exploration AS
Eni Norge AS,
ExxonMobil Exploration and Production Norway AS,
Faroe Petroleum Norge AS,
Front Exploration AS,
GDF SUEZ E&P Norge AS,
Idemitsu Petroleum Norge AS,
Lotos Exploration & Production Norge AS
Lundin Norway AS,
Maersk Oil Norway AS,
Marathon Petroleum Norge AS,
North Energy ASA,
Norwegian Energy Company AS – Noreco
OMV (Norge) AS
PGNiG Norway AS,
Repsol Exploration Norge AS,
Rocksource ASA,
RWE Dea Norge AS,
Skagen44 AS,
Spring Energy Norway AS,
Statoil Petroleum AS,
Suncor Energy Norge AS,
Talisman Energy Norge AS,
Total E&P Norge AS,
Valiant Petroleum Norge AS,
VNG Norge AS,
Wintershall Norge ASA

Antall selskap som har nominert blokker i nummererte runder:
22. konsesjonsrunde: 37 selskaper
21. konsesjonsrunde: 43 selskaper
20. konsesjonsrunde: 46 selskaper
19. konsesjonsrunde: 19 selskaper
18. konsesjonsrunde: 14 selskaper
17. konsesjonsrunde: 16 selskaper