Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rekordstor avtale med Kirkens Nødhjelp for kampen mot fattigdom

Dette innholdet er mer enn 5 måneder gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert. Du finner oppdatert informasjon på temasiden Koronasituasjonen.

Kirkens Nødhjelp undertegnet i dag en rekordstor avtale med Norad. Avtalen innebærer støtte over fem år på totalt 1,75 milliarder kroner til organisasjonens arbeid for bærekraftig utvikling i Afrika sør for Sahara og andre deler av verden.

Generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp  signerer samarbeidsavtalen med Utenriksdepartementet. En fornøyd giver og utviklingsminister ser til at det går riktig for seg. Foto: Sondre Olsen, UD
Generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp signerer samarbeidsavtalen med Utenriksdepartementet. En fornøyd giver og utviklingsminister overvåker det hele. Foto: Sondre Olsen, UD

- Kirkens Nødhjelp har oppnådd meget gode resultater. Mange av deres partnere er trosbaserte aktører som spiller en viktig rolle, ikke minst nå når koronakrisen truer. Kirkens Nødhjelp har spesialisert seg på tjenester innen vann, sanitær og hygiene. Vi vet at også tilgang på vann og bedre hygieniske forhold vil ha stor betydning i denne situasjonen, ikke minst for utsatte og sårbare grupper, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Støtten fra Norad på 350 millioner kroner i året vil i hovedsak gå til organisasjonens arbeid i 17 land, men også gjennom globalt økumenisk samarbeid. Støtten finansieres fra ulike deler av bistandsbudsjettet, og tre firedeler av midlene vil gå til arbeid i Afrika sør for Sahara. Den nye avtalen innebærer en økning på tolv prosent til arbeidet med å styrke sivilt samfunn.

Kirkens Nødhjelp jobber særlig mot kjønnsbasert vold – inkludert seksuell og reproduktiv helse, og med fredsbygging, klimasmart landbruk, jobbskaping og økonomisk ulikhet. 

– Det er en stor tillit vi blir vist til å gjøre en innsats der vi er best, blant annet ved å sikre rent vann og gode sanitære forhold, bekjempe kjønnsbasert vold, jobbe for fred og mot ulikhet. Det er en styrke at Kirkens Nødhjelp arbeider med lokale partnere, herunder kirker og religiøse ledere. Sammen med våre partnere og ansatte skal vi levere resultater som forventes og vise oss denne tilliten verdig, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp.

- Vi vet hvor viktig et aktivt sivilt samfunn er for utviklingen av ethvert land. Kirkens Nødhjelps arbeid for bærekraftig utvikling i Afrika sør for Sahara har stor betydning. Samarbeidet Kirkens Nødhjelp har med sterke lokale partnere gjør at de også er bedre rustet for å møte koronakrisen, legger utviklingsminister Ulstein til.

For at Kirkens Nødhjelp og andre organisasjoner skal kunne trappe opp viktige tiltak, er det nå anledning til å omdisponere større del av budsjettet i allerede inngåtte avtaler uten forhåndsgodkjenning av Norad.