Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kom med innspill til rekrutteringsutvalget

Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal se på utfordringer knyttet til rekruttering til landbruket. Utvalget inviterte i dag sentrale organisasjoner tilknyttet landbruket til innspillsmøte.

På møtet deltok Norges Bygdeungdomslag, 4H Norge, Tine, Nortura, Norske felleskjøp, Norsk landbruksrådgiving, studentrepresentant fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet, Gårdsråd v/Ole Christen Hallesby og Faglig råd naturbruk. Møtedeltagerne ble spesielt utfordret på;

  • Hva er de tre viktigste områdene utvalget bør se på?
  • Hvordan kan din organisasjon bidra til å bedre rekrutteringen til næringa?

Rekrutteringsutvalget ledes av Anne Kathrine Slungård, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap, og er ellers sammensatt av representanter fra faglag, næring og forvaltning. Utvalget skal levere sin rapport innen utgangen av 2015.

Interessenter som ønsker å gi innspill til utvalgets arbeid kan sende innspill til Landbruks- og matdepartementet v/[email protected] innen 1. juni.

Fra dagens møte. Fra venstre: Anne Kathrine Slungård (leder for utvalget), Martha Valdes (4H Noreg), Sølvi Egner-Kaupang (4H Noreg), Bente Roer (Nortura), Halvor Flatland (Innovasjon Norge), Sissel By Ingvaldsen (Oppland fylkeskommune), Therese Rudi (Norsk Bonde- og småbrukarlag), Brita Skallerud (Norges Bondelag), Jørgen Skeide (NMBU), Jan Ferstad (Norsk Landbruksrådgiving). Med rygge til Ragnhild Duserud (Norges Bygdeungdomslag) og Gunn Sørum (Norges bygdeungdomslag). Foto: Landbruks- og matdepartementet.
Til toppen