Rektorutdanningen gir tydeligere skoleledelse

Rektorer som har deltatt på rektorutdanningsprogram, er flinkere til å gi tilbakemelding til lærerne enn andre rektorer.

– Evalueringen av rektorutdanningen er veldig positiv. Jeg merker meg spesielt at utdanningen ser ut til å føre til en sterkere undervisningsorientert ledelse på skolene og tettere oppfølging av egne lærere, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

NIFU og NTNU samfunnsforskning har evaluert rektorutdanningen på oppdrag for Utdanningsdirektoratet.  Rapporten viser at rektorer som har tatt rektorutdanningen, har blitt tryggere på seg selv og har en mer ”undervisningsorientert ledelse” på skolen. 

Forskerne peker på at skoleledere som har deltatt på rektorutdanningsprogram i betydelig større grad vurderer lærernes arbeid. Det er også vanligere for rektorer som har gjennomført en rektorutdanning, å ha etablert en faglig utviklingsplan for skolen. Disse funnene tyder på at deltagelse i skolelederprogram fører til en sterkere undervisningsorientert ledelse. 

Viderefører rektorutdanningen til 2020

Regjeringen har besluttet å videreføre rektorutdanningen i en ny femårsperiode, fra 2015 - 2020. Rektorutdanningen blir dermed også en viktig del av Lærerløftet, som innebærer den største satsingen på videreutdanning for lærere noensinne. 

– Faglig trygge rektorer vil også bidra til at elevene lærer mer. Å styrke rektorenes rolle som pedagogiske ledere er avgjørende for satsingen på kunnskapsskolen de neste årene, sier kunnskapsministeren. 

Nasjonalt program for rektorutdanning startet høsten 2009. Hittil har over 2400 norske rektorer deltatt. Målet med rektorutdanningen er at den enkelte rektor skal bli en bedre leder og at dette igjen skal føre til at elevene lærer mer. 

Faglig utviklingsplan

Den internasjonale undersøkelsen TALIS (Teaching and Learning International Survey) viste i 2009 at rektorer i liten grad ga tilbakemelding på lærernes arbeid. 

I 2013 oppga nesten 80 prosent av rektorene at de vurderer lærerne én gang i året eller mer. 

TALIS viser at om lag 28 prosent av rektorene ikke har deltatt på rektorutdanningsprogram eller kurs. 

– Med rektorutdanningen er det etablert en ny form for skolelederutdanning tilpasset rektorenes behov, understreker Røe Isaksen. 

Fakta om Rektorutdanningen: 

  • Nasjonalt program for rektorutdanning startet høsten 2009. 
  • Om lag 2400 norske rektorer har deltatt på rektorutdanningen hittil. 
  • Studiet gir 30 studiepoeng, og går over 1 ½ til 2 år. Studiet kan kombineres med jobb. 

Målet med rektorutdanningen er at den enkelte rektor skal bli en bedre leder, og at dette igjen fører til at elevene lærer mer.

Lenke til rapporten "Rektorutdanningen øker kvaliteten i opplæringen"

Til toppen