Renere havn i Trondheim etter godt samspill

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I fire store områder i Trondheim er sjøbunnen nå fri for miljøgifter. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen markerte fredag at den omfattende oppryddingen nå er i havn.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen gratulerte varaordfører Hilde Opoku i Trondheim kommune, Trondheim havn IKS og alle andre som bidratt. Foto: Klima- og miljødepartementet.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen gratulerte varaordfører Hilde Opoku i Trondheim kommune, Trondheim havn IKS og alle andre som bidratt. Foto: Klima- og miljødepartementet.

– Dette er en stor dag for Trondheim. Oppryddingen i forurenset sjøbunn har vært et godt samspill mellom kommunen og miljømyndighetene, som nå kommer hele byens befolkning til gode. Resultatet er jo ikke så lett å se på overflaten, men vi vet at forurensningen på sjøbunnen nå er dekket til, sa Vidar Helgesen.

Dekket til forurensning

Gjennom flere hundre år har utslipp fra industri og kloakk, fra trafikk, fra forurenset grunn, fra miljøgifter i produkter og skipsmaling og andre kilder gått rett ut i havet og tilsynelatende forsvunnet. Men forurensningen forsvant ikke. Den la seg på havets bunn.

Sjøbunnoppryddingen i Ilsvika, Brattørbassenget, Kanalen og Nyhavna har pågått siden i fjor.

Sjøbunnoppryddingen i Ilsvika, Brattørbassenget, Kanalen og Nyhavna har pågått siden i fjor.  Forurenset sjøbunn er dekket til med rene masser av sand, grus og pukk.  Den nye, rene sjøbunnen tilsvarer et areal på rundt 55 fotballbaner.

Noen steder er mudret for å opprettholde seilingsdypet. En del av massene er lagt i strandkantdeponi, som gir cirka fire mål nytt havneareal i Nyhavna.

Bedre vilkår for fjorden

– Dere har tatt store mengder miljøgifter ut av næringskretsløpene i sjøen. Det gir bedre vilkår for livet i fjorden framover. Dette er gjort i bynære områder som er viktig for rekreasjon, trivsel og videre byutvikling, sa Vidar Helgesen under markeringen.

Staten har betalt rundt 75 prosent av kostnadene til sjøbunnoppryddingen, nærmere 200 millioner kroner siden 2002. I tillegg har Trondheim kommune og Trondheim havn IKS bidratt med betydelige beløp.

Nasjonal plan for sjøbunnopprydding

  • Trondheim havn er blant de 17 prioriterte områdene i den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn.
  • Havneområdene i Oslo, Tromsø og Harstad og Trondheim er nå ferdig ryddet opp.
  • Stortinget bevilger penger over statsbudsjettet til helhetlige oppryddinger i områder med uklare ansvarsforhold eller der kostnaden er større enn de ansvarlige kan bære.
  • Miljødirektoratet fordeler pengene etter behov og i tråd med nasjonale prioriteringer.