Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Renere luft enn på mange år i Norge

Luftkvaliteten som ble målt i norske kommuner i fjor, er den beste som har vært målt på mange år. Det viser tall som Miljødirektoratet offentliggjør i dag - på den internasjonale dagen for ren luft.

– Flere ting vi jobber med bidrar til bedre luftkvalitet. Regjeringens elbilsatsing har gitt oss en renere bilpark. I tillegg står vi bak en økt satsing på kollektivtrafikk i byene. Regjeringen har også lagt til rette for at kommunene kan gjennomføre andre nødvendige tiltak for å sikre bedre luftkvalitet, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Det ble ikke målt overskridelser av grenseverdiene for verken svevestøv (PM10) eller nitrogendioksid (NO2) i 2019. Alle kommuner holdt seg også under grenseverdien for fint svevestøv (PM2,5) i 2019. Det er kun målt to overskridelser av grenseverdiene i forurensningsforskriften, og disse var knyttet til industriutslipp.

–  Jeg ønsker å berømme det gode arbeidet som har vært gjort i kommuner over hele landet de siste årene med å bedre luftkvaliteten. Miljødirektoratet og fylkesmennene gjør også en viktig innsats med å veilede og støtte kommunene i arbeidet. Vi er ikke i mål enda. Vi må fortsette å jobbe aktivt for å sikre god luftkvalitet, særlig for utsatte grupper som eldre, barn og personer med astma eller andre luftveislidelser. sier Sveinung Rotevatn. 

Den lokale luftkvaliteten varierer fra år til år. Mange faktorer påvirker den lokale luftkvaliteten, blant annet variasjon i lokale utslipp, langtransport luftforurensing, meteorologi, og hvilke tiltak som iverksettes av kommunene fra år til år.

 

Se miljødirektoratets pressemelding her:

 

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/bedre-luftkvalitet-enn-pa-mange-ar-i-2019?publisherId=17847187&releaseId=17891313