Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Reoppnevning av uavhengig klagenemnd på valg

Fredag 4. september reoppnevnte Kommunal- og moderniseringsdepartementet leder og medlemmer av den uavhengige klagenemnden, som skal behandle klager på Medietilsynets vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på forbudet mot offenliggjøring av valgdagsmålinger og valgresultater før kl. 21 på valgdagen.

Leder er advokat Harald C. Bjelke jr. og medlemmer er advokat Kyrre Eggen og forsker Kjersti Thorbjørnsrud. Advokat Camilla Vislie og professor Johann Roppen er oppnevnt som varamedlemmer. Både medlemmer og varamedlemmer er oppnevnt for en periode på fem år.

Medietilsynet er tilsynsmyndighet og kan ilegge overtredelsesgebyr. Ved brudd på dette forbudet kan et foretak bli ilagt overtredelsesgebyr på inntil 28 ganger grunnbeløpet i folketrygden. I 2015 tilsvarer dette i overkant av 2,5 millioner kroner.

Medietilsynets vedtak om ilagt overtredelsesgebyr kan påklages til den uavhengige klagenemnden. Klagenemnden vil være helt uavhengig og skal ikke kunne instrueres verken om lovtolking, skjønnsutøvelse, avgjørelse av enkeltsaker eller saksbehandlingen.

Til toppen