Reparasjon av kjølerør på norske F-35 i gang

En måned etter at det ble besluttet å sette to norske F-35 på bakken for reparasjoner er arbeidet med å få dem på vingene igjen godt i gang. Det er nå ventet at begge kan tas i bruk igjen i løpet av november, og at treningen av norske flygere dermed kan fortsette for fullt.

Reparasjoner er nå i gang på de to norske flyene som ble satt på bakken i september. Her er Norges tekniske ansvarlige på Luke AFB, major Bjørn Tommy Eigeland, i samtale med en tekniker ved et av de norske flyene på basen. Foto: Forsvaret

- Fire F-35 på basen der de norske flyene holder til har kjølerør med feil isolasjon. Av disse er det de to norske som repareres først. Så langt ser det ut som om jobben med å utbedre feilen går raskere enn først ventet, så vi er forsiktige optimister med tanke på å få flyene tilbake i drift om kort tid, sier generalmajor Morten Klever som leder den norske kampflyanskaffelsen.

16. september ble det kjent at til sammen 15 F-35 var satt på bakken etter at isolasjonsmateriale rundt kjølerør, som var lagt i drivstofftankene deres, var begynt å smuldre opp. Faren var at fragmenter fra dette kunne tette til filtre og mindre rør i motoren. For å hindre dette fjernes nå den gjenværende isolasjonen rundt rørene, og det installeres et ekstra filter for å fange opp eventuelle isolasjonsrester som allerede er i tankene.

- Det er ikke tatt en beslutning om dette er den endelige løsningen, eller om det må gjøres ytterligere utbedringer senere. Analysene som er gjort så langt viser at det å fjerne isolasjonen ikke har noen større effekt på kjølesystemet, så det kan være at dette ikke blir noe problem senere, sier Klever.

De fire første norske flyene har nå tilbakelagt over 500 flytimer som en del av treningen av norske og internasjonale F-35-flygere på Luke Air Force Base. På det meste skal Norge ha syv F-35 på basen for å kunne fullføre overgangen fra F-16 til F-35.

- Denne typen hendelser er ikke uvanlige med kampfly, og jeg har selv som flyger vært med på å oppdage problemer med F-16 som førte til at vi måtte gjøre endringer og reparasjoner. Vi er likevel klar over at vi må holde oppe tempoet i anskaffelsen. Vi har bare tida og veien for å kunne være klare når F-16 til slutt må tas ut av tjeneste, sier Klever.

For mer informasjon eller kommentarer, kontakt pressevakt i Forsvarsdepartementet på tlf 23096011 - fdinfo@fd.dep.no eller kommunikasjonsrådgiver i Kampflyprogrammet Endre Lunde på 90853270 - endre.lunde@fd.dep.no.

Fakta om den norske anskaffelsen av F-35 (per oktober 2016)

  • Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte.
  • Anskaffelsen er beregnet å koste 69,7 milliarder reelle 2016-kroner.
  •  De første fire F-35 som skal brukes til trening av norske mannskaper ble besluttet anskaffet i 2011. De to første av disse ble levert i 2015, mens de to ble levert sommeren 2016.
  • Stortinget har så langt gitt fullmakt til anskaffelse av 28 fly, inkludert fly til treningsformål.
Til toppen