Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Replikk: Fortsatt strenge rammer for motorferdsel

Nordlys 6. desember 2013 samt flere aviser

Frislipp betyr ifølge Norsk Ordbok at noe gis fritt spillerom, at regulering oppheves. Det er ikke det som nå skjer når det gjelder motorferdsel i utmark. Ingen kan kjøre snøscooter akkurat når og hvor det passer dem.

Flere aviser har hatt innlegg og artikler der denne misoppfatningen sprer seg. Det er riktig at regjeringen øker antall forsøkskommuner, men forsøket er underlagt strenge overordnede rammer som sikrer at hensyn til natur og friluftsliv ivaretas. Fritidskjøring skal skje i egne traseer. De som ønsker å oppleve stillheten i naturen, skal fortsatt kunne gjøre det.

Det står klart i forslaget som Miljøverndepartementet har sendt ut at kommunene må ta hensyn til støy, ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder og kulturminner. De må også ta hensyn til sikkerhet.

En forsøksordning er en forsøksordning. Den er tidsbegrenset og skal brukes til å høste erfaringer. Det handler derfor ikke om å tvinge gjennom en lovendring uten at saken blir diskutert i Stortinget eller andre steder, slik noen synes å mene.

Jeg har tillit til at kommunene er sitt viktige forvalteransvar bevisst. Kommunene må ta hensyn til alle sine innbyggere, også dem som søker ro i naturen. Det er jeg overbevist om at de vil gjøre. Kommunene er også klar over at hytteeiere og andre tilreisende ønsker fine naturopplevelser uten for mye motorstøy. Det er derfor heller ikke i kommunenes egen interesse at motorferdselen kommer ut av kontroll.

En del ser ut til å glemme at selve forsøksordningen ble utarbeidet av den forrige regjeringen. Utkastet til forskrift for forsøket var bredt omtalt i et høringsbrev fra Miljøverndepartementet våren 2013. Det kom inn over 100 høringsuttalelser fra kommuner, organisasjoner og andre. Flere av disse innspillene er tatt med i arbeidet med forskriften. Det eneste nye vi gjør nå, er å øke antall forsøkskommuner.

Til toppen