FNs sikkerhetsråd vedtok ny resolusjon om situasjonen i Afghanistan

FNs sikkerhetsråd vedtok i kveld en ny resolusjon om situasjonen i Afghanistan. - Sikkerhetsrådet krever full og uhindret tilgang for humanitære aktører i Afghanistan og understreker viktigheten av at alle parter etterlever internasjonal humanitær rett, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

- Sikkerhetsrådet forventer at Taliban bidrar til trygg utreise for afghanere. Det er viktig at Afghanistan ikke blir et arnested for terror igjen, og at alle parter bidrar til sikkerheten rundt flyplassen i Kabul. Samtidig understreker Sikkerhetsrådet viktigheten av å ivareta menneskerettighetene, også for kvinner, barn og minoriteter, og oppfordrer til at både kvinner og menn er med på en inkluderende og fremforhandlet politisk avtale, sier utenriksministeren.