Resultat fra utbytteemisjon for 4. kvartal 2015 i Statoil ASA

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statoil offentliggjorde den 23.06.2016 resultatet fra den første utbytteemisjonen i selskapet. I følge selskapet har omtrent 43 prosent av utbetalt netto utbytte blitt tegnet som nye aksjer. Totalt vil det bli utstedt 18 298 942 nye aksjer hvorav 12 260 291 går til staten.

Staten eierandel i selskapet forblir uendret på 67 prosent. Statens utbytte for fjerde kvartal 2015 var i underkant av 3,9 milliarder kroner. I forbindelse med utbytteemisjonen vil staten motta 12 260 291 aksjer og 2 267 110 680 kroner i kontanter. Aksjene vil bli plassert på statens VPS-konto, men kontantene overføres til Statens pensjonsfond utland.