Ny resultattavle for gjennomføring av EU-direktiver

Nye tall fra Eftas overvåkingsorgan Esa viser at Norge gjennomfører EU-direktiver i norsk rett på en god måte.

Oversikten viser at det ved utgangen av november 2016 var tre direktiver som er innlemmet i EØS-avtalen men som ikke gjennomført i norsk rett innen fristen. Dette tilsvarer et gjennomførings-underskudd på 0,4 prosent. Esas målsetting er maksimalt en halv prosent.

Island hadde per november 2016 18 utestående direktiver (2,2 prosent) mens Liechtenstein hadde syv utestående direktiver (0,9 prosent).

Resultattavlen for det indre marked gir en oversikt over nasjonal gjennomføring av EØS-regelverk. Oversikten utarbeides av Esa sammen med Europakommisjonen. Sammenlignbare tall for EU-landene vil imidlertid først bli presentert av Kommisjonen i mai eller juni i år.

Resultattavlen til Kommisjonen gir ikke informasjon om gjennomføring av forordninger, men oversikten til Esa viser at Norge hadde fem utestående forordninger per november 2016. Det tilsvarer et gjennomføringsunderskudd på 0,2 prosent.

Mer informasjon:

Til toppen