Resultater fra auksjon av nye oppdrettstillatelser 2024

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag (tirsdag 25. juni) avsluttet auksjonen av nye tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret.

Under auksjonen ble det tilbudt 17 330 tonn produksjonskapasitet, og alt ble solgt. De samlede inntektene fra auksjonen ble 5 288 602 600 kroner.

– Nye tillatelser i områder med god miljøsituasjon legger til rette for videre vekst i havbruksnæringen. Jeg er glad for at mange aktører har deltatt i auksjonen, og at det har vært stor budvilje. Det viser at det er stor etterspørsel etter oppdrettstillatelser. Oppdrettsnæringa er verdifull for Norge. Den bidrar til bærekraftig matproduksjon, arbeidsplasser og aktivitet langs hele kysten, og er en bærebjelke i mange lokalsamfunn, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap).

55 prosent av inntektene fra auksjonen fordeles til kommuner og fylkeskommuner med havbruksvirksomhet gjennom Havbruksfondet. Dette kommer i tillegg til 55 prosent av inntektene fra fastpristildelingen, samt produksjonsavgiften i sin helhet.

– Regjeringen har lagt vekt på at lokalsamfunnene og fellesskapet skal sitte igjen med mer av inntektene som skapes i oppdrettsnæringen langs kysten vår. De økte inntektene kan brukes på skole, eldreomsorg og andre viktige velferdstjenester til innbyggerne, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Utbetalingene fra Havbruksfondet fordeles etter andel klarert lokalitets-MTB på kommune- og fylkeskommunenivå per 1. september 2024. Oversikten over utbetalinger per enkeltkommune er klar kort tid etter dette, og pengene ventes å bli utbetalt i løpet av oktober.

Selskap som kjøpte kapasitet i auksjonen:

Selskap

Vunnet kapasitet

Vederlag

Arnøy Laks AS

314

98 812 000

Cermaq Norway Salmon AS

3 360

1 063 600 000

Edelfarm AS

202

70 498 000

Gratanglaks AS

502

156 530 000

Holmøy Havbruk AS

2 770

905 910 000

Isqueen AS

400

137 700 000

Kleiva Fiskefarm AS

302

93 922 000

Lofoten Sjøprodukter AS

780

272 220 000

Lovundlaks Sjø AS

500

173 800 000

Mowi Seawater Norway AS

2 704

664 596 400

Nordlaks Havbruk AS

1 032

323 823 200

Nordly Innovation AS

100

34 900 000

Salaks AS

1 290

400 970 000

Salmar Oppdrett AS

2 274

632 921 000

Sjurelv Fiskeoppdrett AS

500

157 500 000

Øyfisk AS

300

100 900 000

Sum

17 330

5 288 602 600

Tildelt kapasitet per produksjonsområde:

 

Tonn MTB tildelt

Samlet vederlag (NOK)

1.Svenskegrensa til Jæren

1 125

191 250 000

9.Vestfjorden til Vesterålen

4 861

1 693 444 400

10.Andøya til Senja

3 319

1 031 280 200

11.Kvaløya til Loppa

2 761

869 617 000

12.Vest-Finnmark

4 765

1 385 247 000

13.Øst-Finnmark

499

117 764 000