Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Retningslinjer for boliglån

Finansdepartementet har i dag mottatt svar fra Finanstilsynet på oppdraget fra departementet om å se nærmere på hvordan retningslinjene for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål fungerer. Tilsynet vurderer i brevet hvordan retningslinjene er gjennomført i bankene, og hvilke virkninger tiltaket kan ha hatt for husholdningene, bankene og boligmarkedet.

- Jeg er opptatt av at vi skal ha rammer for bankenes boliglånspraksis som på en best mulig måte bidrar til en god og stabil utvikling i norsk økonomi, og til at trygge låntakere kan regne med å få boliglån. Vi ba om, og har nå fått, en vurdering fra Finanstilsynet av hvordan dagens regler etterleves og virker. En foreløpig lesning tilsier at reglene praktiseres med betydelig fleksibilitet. Det er lovende at det, også innenfor generelle retningslinjer, skjer en individuell vurdering av den enkelte lånesøkers situasjon. Vi vil nå gå gjennom Finanstilsynets brev. Jeg regner med at vi innen utgangen av neste uke vil kunne offentliggjøre våre vurderinger og videre beslutninger, sier finansminister Siv Jensen.

Les Finanstilsynet sitt brev her

 

Bakgrunn
Finanstilsynet ga i 2010 retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål i Norge. Retningslinjene ble strammet inn i 2011, blant annet slik at bankene normalt bør kreve at låntakere har minst 15 prosent egenkapital ved boligkjøp. Det er imidlertid bygget inn en viss fleksibilitet i retningslinjene, og bankene kan avvike fra 15 prosentregelen hvis det foreligger tilleggssikkerhet eller det er gjort en særskilt forsvarlighetsvurdering. I Sundvolden-erklæringen heter det at Regjeringen vil at egenkapitalkravet skal praktiseres på en fleksibel måte slik at det hensyntar låntakers betalingsevne.

Les mer:

Til toppen