Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 18. mars 2016

Vedlagt følger en liste med omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 18. mars 2016.

Her kan du lese omtale av rettsaktene (pdf)

Til toppen