Aktuelle rettsakter for EØS-komiteens møte 24. oktober

Vedlagt følger liste med omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 24. oktober 2014.

Vedlagt følger liste med omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 24. oktober 2014.

Se også:

Til toppen