Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 30. september 2016

Vedlagt følger en liste med omtale av EU-rettsakter som EØS-komiteen vedtok å innlemme i EØS-avtalen ved skriftlig prosedyre 30. september 2016.

Her kan du lese en omtale av rettsaktene (pdf)

Til toppen