Aktuelle rettsakter for EØS-komiteens møte 25. september

Vedlagt følger liste med omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 25. september 2014.

Vedlagt følger liste med omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 25. september 2014 eller ved skriftlig prosedyre i uke 40.

Se også:

 

 

Til toppen