Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 11. desember 2015

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Vedlagt følger en liste med omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 11. desember 2015.

Her kan du lese omtale av rettsaktene (pdf).