Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 5. mai 2017

Vedlagt følger omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 5. mai 2017.

Her kan du lese en omtale av rettsaktene (pdf).

Til toppen