Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 23. mars 2018

Vedlagt følger omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 23. mars 2018.

Les oversikten over rettsaktene her (pdf).

Til toppen