Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen i uke 46

Vedlagt følger liste med omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen ved skriftlig prosedyre i uke 46 (10.-14. november 2014).

Se også:

Til toppen