Revidert nasjonalbudsjett 2017

Regjeringen legger i dag  kl 10.45 frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2017.

I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.

Pressemeldinger

Revidert nasjonalbudsjett - felles budsjettside for alle departementer

Til toppen