Revisjon av returprogrammet til Afghanistan

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

En revisjonsrapport Deloitte har gjennomført på oppdrag av UDI antyder at det kan ha vært mislighold knyttet til deler av retur- og reintegreringsprogrammet til Afghanistan (IRRANA). Alle pengeoverføringer til programmet ble stoppet i oktober 2015.

Departementet mottok 16. februar en revisjonsrapport av deler av retur- og reintegreringsprogrammet til Afghanistan (IRRANA). Programmet gjennomføres i regi av International Organization for Migration (IOM) på vegne av Utlendingsdirektoratet (UDI). Revisjonen er gjennomført av Deloitte på oppdrag fra UDI. 

– Vi ser svært alvorlig på forholdene, og har vært i kontakt med IOMs hovedkontor i Genève. Vi er glade for at IOM tar dette på største alvor og har igangsatt interne undersøkelser i saken, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP). 

Rapporten antyder at det kan ha vært mislighold knyttet til to komponenter i returprogrammet; boligstønad og yrkestrening for unge. Øvrige deler av programmet er så langt ikke gjennomgått med tanke på misligheter. Alle pengeoverføringer til programmet ble stoppet i oktober 2015. Det vurderes nå videre undersøkelser i saken, og UDI og departementet ser på midlertidige alternativer for stønadsutbetaling ved returer til Afghanistan. 

– Vi vil følge saken nøye og påse at det blir ryddet opp. Det er svært viktig at alle impliserte i saken gjennomgår interne rutiner for å unngå lignende forhold i fremtiden, sier Listhaug.