Historisk arkiv

Riksteatret får nytt styre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Pressemelding

Nr.: 05/03
Dato: 13.01.2003
Kontaktperson: Avdelingsdirektør Torunn Willadssen, tlf. 22248020

Riksteatret får nytt styre

Kultur- og kirkedepartementet har oppnevnt følgende styre for Riksteatret for perioden 1.1.03 – 31.12.06:

Direktør Marit Reutz, Oslo (styreleder)
Bonde og kulturarbeider Steinar Ness, Viksdalen (nestleder)
Fylkeskultursjef Nina Badendyck, Tromsø
Fylkeskultursjef Per Nordstrøm, Færvik
Høgskolelektor Monique Skavlan Sunderland, Oslo

Varamedlemmer:

1. Kultursjef Astrid Arnøy, Svolvær
2. Sølvsmed og folkemusiker Kirsten Bråten Berg, Rysstad (gjenoppnevnt)
3. Generalsekretær Berit Griebenow, Fjellhamar
4. Pensjonist Turi Langeland, Oslo
5. Plan- og utviklingskonsulent Eli Hindenes, Oslo

Til toppen