Riksvalgstyret for stortingsvalget 2017 er oppnevnt

Riksvalgstyret for stortingsvalget 2017 ble oppnevnt i statsråd 5. mai 2017. Riksvalgstyret har viktige oppgaver knyttet til kontroll og godkjenning av stortingsvalget. Det består av åtte medlemmer med hver sin vara, ett medlem fra hvert parti som er representert på Stortinget.

Medlemmet fra det største partiet på Stortinget får ledervervet, mens det nest største partiet på Stortinget får nestlederen. Riksvalgstyret består i 2017 av følgende medlemmer:

Medlemmer:

 1. Marianne Aasen, Bergen (leder) – Arbeiderpartiet
 2. Martin Engeset, Sarpsborg (nestleder) – Høyre
 3. Fredrik Färber, Oslo – Fremskrittspartiet
 4. Øyvind Håbrekke, Trondheim – Kristelig Folkeparti
 5. Janne Sjelmo Nordås, Hattfjelldal – Senterpartiet
 6. Torild Skogsholm, Bodø – Venstre
 7. Ingvild Reymert, Namsos – Sosialistisk Venstreparti
 8. Harald A. Nissen, Oslo – Miljøpartiet De Grønne

Varamedlemmer:

 1. Knut Storberget, Elverum (for Marianne Aasen)
 2. Sylvi Graham, Oppegård (for Martin Engeset)
 3. Marianne Nordli, Oslo (for Fredrik Färber)
 4. Ann Kathrine Skjørshammer, Oslo (for Øyvind Håbrekke)
 5. Morten Lund, Bjung (for Janne Sjelmo Nordås)
 6. Trond Enger, Oslo (for Torild Skogsholm)
 7. Ivar Johansen, Oslo (for Ingvild Reymert)
 8. Birte Simonsen, Kristiansand (for Harald A. Nissen)

Riksvalgstyret har følgende oppgaver:

 • Avgi uttalelse til Stortinget i klagesaker som gjelder stemmerett og retten til å avgi stemme.
 • Avgjøre klager vedrørende andre forhold som gjelder forberedelsene og gjennomføring av valget.
 • Foreta valgoppgjør for fordeling av utjevningsmandatene.
 • Underrette Stortinget og fylkesvalgstyrene om resultatet av valgoppgjøret.
 • Utferdige fullmakter for samtlige representanter og vararepresentanter.

 Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved Kommunalavdelingen er oppnevnt som sekretariat for riksvalgstyret.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00

 

Til toppen