Ring 113 ved mistanke om hjerneslag

Vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Har du mistanke om hjerneslag, ring 113 med en gang.

Budskapet er enkelt: Vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113, fordi hvert sekund teller, sier hesle- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet.

Budskapet er enkelt: Vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113, fordi hvert sekund teller, sier hesle- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet.

Hvert år rammes om lag 12 000 personer av hjerneslag i Norge. Hjerneslag er den tredje hyppigste årsaken til død i Norge og den viktigste årsaken til alvorlig funksjonshemning og langvarig institusjonsomsorg.

– Å redde liv etter hjerneslag er et viktig innsatsområde for regjeringen. Det skjer en betydelig satsing for å kunne gi hjerneslagpasienter enda bedre behandling, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.. 

Nasjonal kampanje omhjerneslag

Erfaringer fra Norge og utlandet viser at pasientene selv eller pårørende ofte er det forsinkende leddet i behandling av hjerneslag. De gjenkjenner ikke symptomene og venter for lenge med å kontakte helsetjenesten.

– Det er gjennomført gode informasjonskampanjer om hjerneslag tidligere, men vi vet at dette må gjentas jevnlig. Vi bevilget derfor 10 millioner kroner til en nasjonal kampanje som skal spre kunnskap om hjerneslag i hele befolkningen, sier Bent Høie.

Les mer om hjerneslagkampanjen hos Helsedirektoratet

Til toppen