Fikk pris for bevaring av planter

Halldis Myhre Tvete og Kari Bentzen mottok "Plantearvenprisen 2019" for deres innsats for bevaring og bruk av det genetiske mangfoldet innen planter for matproduksjon, land- og hagebruk.

Sammen har de reetablert hagen ved Ringebu Prestegård. Der har de også nedlagt et stort arbeid med å oppspore lokale sorter som går inn i det norske bevarte mangfoldet av planter. Plantearvenprisen deles ut av Norsk genressurssenter til personer, intuisjoner eller organisasjoner som har gjort en innsats for bevaring og bruk av genetisk mangfold innen planter. Prisen ble delt ut av NIBIO på Bygdøy Kongsgård. 

– Å bevare det genetiske mangfoldet handler om å være klar og rustet til å møte klimaendringene. Endringer innen temperatur, nedbørsmengder og vekstforhold påvirker planteartene, og det er derfor viktig å ta vare på det genetiske mangfoldet som er tilpasset ulike miljø, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Halldis Myhre Tvete, fra venstre og Kari Bentzen mottok prisen av divisjonsdirektør i NIBIO Kart og statistikk Hildegunn Nordheim.
Halldis Myhre Tvete, til venstre og Kari Bentzen, til høyre, mottok prisen av divisjonsdirektør i NIBIO Kart og statistikk Hildegunn Nordheim. Foto: Bygdøy Kongsgård gartneri

– Prisen er et tegn på at arbeidet blir vurdert som viktig. Det er moro å oppleve at innsastsen vår blir verdsatt på denne måten, sier Halldis Myhre Tvete.

Det har blitt drevet innsamlingsarbeid av norsk plantemateriale som går til de nasjonale klonarkivene. Dette er med på å bevare det norske mangfoldet av kulturplanter som ikke formere seg med frø. Dette betyr at man må ta vare på disse sortene og artene gjennom kvister, stilker og lignende, slik at det er mulig å bruke i fremtiden.