Utenriksdepartementet inngår ny samarbeidsavtale med Norges Røde Kors

Utenriksdepartementet har inngått en ny samarbeidsavtale med Norges Røde Kors om nødhjelpsprosjekter over hele verden. Avtalen strekker seg over tre år med 185 millioner kroner i årlig støtte.

- Norges Røde Kors jobber i store, pågående humanitære kriser, som Syria og nabolandene, og er en svært viktig partner for norske myndigheter på det humanitære området. Organisasjonen har sin store styrke i at den jobber som del av en global bevegelse, som er til stede på bakken når kriser inntreffer gjennom lokale Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreninger, sier utenriksminister Børge Brende.

Norges Røde Kors vil de nærmeste tre årene prioritere områdene helse i kriser, forebygging og beredskap, beskyttelse av sivile og inkludering av sårbare grupper i humanitære kriser. Noen av de store landinnsatsene som vil støttes gjennom avtalen i 2015 er Afghanistan, Syria, Libanon, Nord-Korea, Colombia og Sør-Sudan.

- Utenriksdepartementet har gjennom mange års samarbeid sett gode resultater av Norges Røde Kors’ arbeid. Det er viktig å kunne gi partnere som Norges Røde Kors en grad av forutsigbarhet i arbeidet for årene fremover, derfor en slik avtale på tre år, sier Brende.

Til toppen