Røe Isaksen settestatsråd for Hofstad Helleland

Kongen har i statsråd i dag oppnevnt statsråd Torbjørn Røe Isaksen som settestatsråd for statsråd Linda Hofstad Helleland.

Oppnevningen gjelder ved behandling av saker hvor statsråd Helleland på grunn av sitt verv som visepresident i WADA er inhabil eller ønsker å fratre fordi det foreligger omstendigheter som medfører at hun er nær grensen til inhabilitet.

Til toppen