Romania vil ha norsk miljøteknologi

EØS-midlene

Det er stor interesse for norsk-rumensk samarbeid om grønn næringsutvikling. Søknadene om tilskudd til prosjekter overgår beløpet som er tilgjengelig.

Foto: Innovasjon Norge

Innovasjon Norge hadde mottatt i alt 85 søknader da fristen for å søke om tilskudd fra programmet for grønn innovasjon og næringsutvikling gikk ut i august.

Programmet er en del av Norges bidrag til Romania gjennom EØS-midlene og utgjør 24 millioner euro. Interessen har vært stor. Det er søkt om tilskudd for over 47 millioner euro, noe som er langt høyere enn beløpet som er tilgjengelig.

I tråd med målsettingen for EØS-midlene om å styrke kontakten og samarbeidet mellom Norge og Romania, er det stor interesse for å involvere norske partnere i prosjekter. I 46 av de 85 søknadene er det minst én norsk partner involvert.

Søknadene evalueres nå av Innovasjon Norge, og i desember blir det klart hvilke prosjekter som får tilskudd.

Programmet skal finansiere prosjekter som bidrar til å utvikle eller innføre mer miljøvennlige produksjonsprosesser, redusere avfall/øke gjenbruk, samt effektivisere bruken av energi i industrien. Deler av støtten er øremerket rumenske regioner som er mindre økonomisk utviklet.

Gjennom EØS-midlene finansierer Norge programmer for grønn næringsutvikling i åtte land, og flere av programmene har utlysninger nå. Det er lagt til rette for norsk partnerskap i alle programmene.

Se liste over pågående utlysninger

Les mer på Innovasjon Norges nettsider

Guide til et vellykket partnerskap

Til toppen