Rømt fisk i Hardanger

Det er i det siste påvist en del rømt oppdrettsfisk i Hardanger-området. Ennå har ikke noen oppdrettere meldt om tapt fisk. Fiskeridirektoratet har iverksatt umiddelbare tiltak for å fjerne oppdrettsfisken og om mulig finne opphavet til rømmingen.

- Det er uheldig at oppdrettsfisk rømmer, og det er uakseptabelt at ingen oppdretter vedkjenner seg fisken, sier statsråd Aspaker.

Dersom kilden forblir ukjent, vil Fiskeridirektoratet kunne søke regress for sine utgifter hos den nyopprettede sammenslutningen for finansiering av utfiskingstiltak.

Oppdatert informasjon om hendelsen og iverksatte tiltak er å finne på Fiskeridirektoratets hjemmesider.


Til toppen