Rosenlund bydelssenter får utvide handelsarealet

- Vi har lagt vekt på kommunens ønske om næringsutvikling lokalt, sier kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner en utvidelse av Rosenlund bydelssenter med 8000 kvadratmeter.

Lillehammer kommune har ønsket å utvide Rosenlund bydelssenter for å øke handelen lokalt og i nærheten av eksisterende handelssentra.

- Jeg mener det er bra at kommunene er offensiven på næringsutvikling og planlegger hvordan de kan skape vekst lokalt, sier Sanner.

I tillegg til handel med tunge varer, er formålet med reguleringsplanen å legge til rette for bygging av boliger og næringslokaler.

- Det nye Rosenlund-kvartalet vil være en viktig del av fornyelsen av denne bydelen, og det er bra at kommunen planlegger for både boliger og arbeidsplasser, sier Sanner.

Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen hadde innsigelse til planen fordi de mente omfang av varehandel ved Rosenlund ble for stort. Planen ville være i strid med fylkesdelplanen for handel i Oppland som sier at omfanget skal tilpasses handelsomlandet.

Økningen på 8000 kvadratmeter skal kun omfatte handel med tyngre varer. Den godkjente reguleringsplanen innebærer at totalt handelsareal innenfor planområdet ikke skal overstige 20.000 kvadratmeter. Andelen lette varegrupper skal ikke overstige 12.000 kvadratmeter.

Området er utsatt for flom fra bekken Skurva. Krav til sikkerhet i forhold til flom er ivaretatt gjennom en avtale mellom Lillehammer kommune, Statens vegvesen og utbygger.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen