Pressemøte om Marrakech

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen inviterer pressa til frukostmøte om klimaforhandlingane i Marrakech. Helgesen deltek på ministerdelen av møtet, og er til stades frå 14. november.

Pressemøtet finn stad i Klima- og miljødepartementet

Fredag 11. november

Klokka 0900

Av omsyn til serveringa , ber me om påmelding til jbe@kld.dep.no

Kontakt: Kommunikasjonssjef i Klima- og miljødepartementet, Jon Berg

90569495

Til toppen