RSS

Her kan du sette opp ditt eget RSS-feed ved å avgrense på innholdstype, tema og/eller departement. Etter å ha gjort avgrensningene dine, klikker du på Abonner-knappen.

Viser 76921-76940 av 80666 treff.

 • Statsnavn og hovedsteder - H

  16.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven H.

 • Statsnavn og hovedsteder - K

  16.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven K.

 • Statsnavn og hovedsteder - L

  16.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven L.

 • Statsnavn og hovedsteder - M

  16.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven M.

 • Statsnavn og hovedsteder - G

  16.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven G.

 • M-1/2001 - Industrikonsesjonsloven - delegasjon av oppfølgingsansvar

  R-921 (Januar 2001)

  15.01.2001 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-1/2001 R-921 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 999901 50021 DIV Januar 2001 Til Statens landbruksforvaltning og fylkesmennene Idustrikonsesjonsloven - delegasjon av oppfølgingsansvar Ved lov 23.12.1994

 • Statsnavn og hovedsteder - E

  15.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven E.

 • Statsnavn og hovedsteder - F

  15.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven F.

 • Statsnavn og hovedsteder - B

  15.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven B.

 • Statsnavn og hovedsteder - A

  15.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven A.

 • Statsnavn og hovedsteder - D

  15.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven D.

 • Statsnavn og hovedsteder - C

  15.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven C.

 • Ung i Distrikts-Noreg: Korleis få til noko lokalt?

  15.01.2001 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapport frå ungdomskonferansen til Barne- og familiedepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet i Trøndelag i oktober 2000.

 • Tromsø - Boliger, Tønsnes (nasjonalhavn)

  12.01.2001 Brev Klima- og miljødepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 12.01.01 Tromsø - Boliger, Tønsnes Tromsø kommune - Innsigelse til reguleringsplan for 6 boligtomter på eiendommen 12/1 Tønsnes Det vises til oversendelse av 12.10.00 fra Fylkesmannen i Troms. Saken er i henhold til plan

 • Tromsø - Boliger, Tønsnes (nasjonalhavn)

  12.01.2001 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 12.01.01 Tromsø - Boliger, Tønsnes Tromsø kommune - Innsigelse til reguleringsplan for 6 boligtomter på eiendommen 12/1 Tønsnes Det vises til oversendelse av 12.10.00 fra Fylkesmannen i Troms. Saken er i henhold til plan

 • Aktuelt om FN og Sikkerhetsrådet

  12.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Aktuelt om FN og Sikkerhetsrådet Publikasjoner, dokumenter og rapporter Aktuelle FN-spørsmål (i pdf-format) FNs 61. generalforsamling, høsten 2006 Aktuelle FN-spørsmål (i pdf-format) FNs 60. generalforsamling, høsten 2005 Aktuelle

 • Ot.prp. nr. 36 (2000-2001) - Om lov om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse

  12.01.2001 Proposisjon Arbeids- og sosialdepartementet

 • EØS-komiteens beslutninger i 2000

  12.01.2001 Rapport Utenriksdepartementet

  Her følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2000.

 • Offisielt fra statsråd 12. januar 2001

  12.01.2001 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Offisielt fra statsråd Statsråd ble holdt på Oslo slott 12. januar 2001. Følgende vedtak offentliggjøres: 1. Proposisjoner og meldinger Arbeids- og administrasjonsdepartementet Ot.prp. nr. 36 (2000-2001) Om lov om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26

 • St.meld. nr. 23 (2000-2001) - Førsteinstansdomstolene i fremtiden

  12.01.2001 Melding til Stortinget Justis- og beredskapsdepartementet