RSS

Her kan du sette opp ditt eget RSS-feed ved å avgrense på innholdstype, tema og/eller departement. Etter å ha gjort avgrensningene dine, klikker du på Abonner-knappen.

Viser 80661-80680 av 81416 treff.

 • Offisielt fra statsråd 16. juni 1995

  16.06.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt på Oslo slott 16. juni 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet St prp nr 73 (1994-95) Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr. 36/95 av 19.

 • M-41/1995 - Fylkeskvoter for tilskudd til drivstoffanlegg med beredskapslager på gårdsbruk 1995

  R-404 (12.06.1995)

  12.06.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-41/1995 R-404 Saksnr. 1995/04577 12. juni 1995 (erstatter M-27/94) Til alle Fylkesmennene, landbruksavdelingene, Kommunene Fylkeskvoter for tilskudd til drivstoffanlegg med beredskapslager på gårdsbruk 1995 Årsoppgave 1994 Etterspørselen

 • Vedlegg til rundskriv M-42/95 datert 12.06.95.

  12.06.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

 • NOU 1995: 29 - Samordning av pensjons- og trygdeytelser

  11.06.1995 NOU Arbeids- og sosialdepartementet

 • NOU 1995: 15 - Et apparat for likestilling

  En gjennomgang og vurdering av det sentrale likestillingsapparatet med forslag til omorganisering av Likestillingsrådet

  11.06.1995 NOU Barne- og familiedepartementet

 • Forskrift om innførselstillatelse av visse produkter som kan anvendes til kraftfôr i husdyrproduksjonen

  09.06.1995 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 9. juni 1995 med hjemmel i lov av 6. juni 1997 nr. 32 om innførsle- og utførsleregulering § 1 og § 3, jf. kgl.res. av 17. juli 1998 nr. 618 som endret ved kgl.res. 7. juli 2000

  Se forskriften på lovdata.no

 • Offisielt fra statsråd 8. juni 1995

  08.06.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt på Oslo slott 8. juni 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Proposisjoner og meldinger Finans- og tolldepartementet St prp nr 69 (1994-95) Om samtykke til å settte i kraft en overenskomst mellom Kongeriket

 • M-43/1995 - Lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova)

  R-406 (Juni 1995)

  06.06.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Lov av 12. Mai 1995 nr. 23 om jord ( jordlova). Delegasjon til kommunen, fylkesmannen, fylkeslandbruksstyret og statens landbruksbank. Forskrift om saksbehandling i kommunen og om intern arbeidsdeling mellom fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen i

 • Report to the Storting No. 41 (1994-95) on Norwegian policy to mitigate climate changes and reduce emissions of nitrogen oxides (NOx) - Summary -

  02.06.1995 Melding til Stortinget Klima- og miljødepartementet

  On 2 June 1995, the Government of Norway submitted Report nr. 41 (1994-95) to the Storting (Parliament) on Norwegian policy to mitigate climate change and reduce emissions of nitrogen oxides (NOx ). The following text is an unofficial English

 • Forskrift om taksering og erstatning av naturskader

  02.06.1995 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt ved kgl.res. 2. juni 1995 med hjemmel i lov av 25. mars 1994 nr. 7 om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven) § 5 siste ledd, § 10 siste ledd, § 11 andre ledd, § 14 tredje ledd og § 15 siste ledd. Fremmet av

  Se forskriften på lovdata.no

 • Offisielt fra statsråd 2. juni 1995

  02.06.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt på Oslo slott 2. juni 1995. Det ble fattet følgende vedtak: 1. Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet Ot prp nr 62 (1994-95) Om lov om endringar i sjølova og i visse andre lover Finans- og

 • Offisielt fra statsråd 19. mai 1995

  19.05.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Offisielt fra statsråd 19. mai Statsråd ble holdt på Oslo slott 19. mai 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet, handelssaker St prp nr 57 (1994-95) Om samtykke til ratifikasjon av ein frihandelsavtale

 • M-42/1995 - Vedr.ny forskrift om innbetaling av skogavgift og måling av skogsvirke mv.

  R-405 (15.05.1995)

  15.05.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-42/1995 R-405 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1994/10978 12. juni 1995 Forskrift om innbetaling av skogavgift og måling av skogsvirke mv. Adresseliste Ny forskrift om innbetaling av skogavgift og

 • Offisielt fra statsråd 12. mai 1995

  12.05.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt på Oslo slott 12. mai 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Proposisjoner og meldinger Administrasjonsdepartementet St prp nr 56 (1994-95) Overføring av forvaltningen av eierinteressene i Statens Datasentral

 • Lov om jord (jordlova)

  12.05.1995 Lov Landbruks- og matdepartementet

  Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket.

  Se loven på lovdata.no

 • NOU 1995: 16 - Fra sparing til egenkapital

  11.05.1995 NOU Finansdepartementet

 • Offisielt fra statsråd 10. mai 1995

  10.05.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt på Oslo slott 10. mai 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Proposisjoner og meldinger Finans- og tolldepartementet St prp nr 51 (1994-95) Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 1995 St

 • M-35/1995 - Om jordloven § 1

  R-398 (09.05.1995)

  09.05.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

 • M-33/1995 - Kontroll av kode 132 mot leveranseregistret for slakt

  R-396 (08.05.1995)

  08.05.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-33/1995 R-396 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1995/03838 8. mai 1995 Til alle Fylkesmenn, landbruksavdelingen Kontroll av kode 132 mot leveranseregistret for slakt Etter kontroll av kode 132 mot

 • Offisielt fra statsråd 5. mai 1995

  05.05.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt på Oslo slott 5. mai 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Proposisjoner og meldinger Administrasjonsdepartementet St prp nr 52 (1994-95) Om utviding av ordninga med husleigebetaling for statlege etatar i