Vis hele kalenderen

21.04.2015

 • Rundebordskonferanse om familiepolitikk

  Solveig Horne| Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Adresse: Akersgata 59, Oslo

  Sted: Statsrådens møterom

  Statsråden har invitert seks engasjerte samfunnsstemmer til et rundebordsmøte 21. april. Det legges opp til en åpen og uformell samtale om familieverdier og familiers betydning i dagens og morgendagens samfunn mellom politisk ledelse og deltakerne. 

  Følgende deltakere er invitert:

  • Clemet, Kristin, leder av tenketanken Civita 
  • Laila Dåvøy, tidligere statsråd og stortingsrepresentant fra Krf
  • Sissel Gran, familieterapeut, forfatter og foredragsholder
  • Saad Yusuf Hashi, antropolog og tolk, driver Atlaskompetanse 
  • Willy Tore Mørch, psykolog, professor ved Universitetet i Tromsø, Regionsenter for barn og unges psykiske helse 
  • Mette Tønder, stortingsrepresentant fra Høyre

Til toppen