Rundebordskonferanse om likestilling i idretten

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland og barne- og likestillingsminister Solveig Horne inviterer til rundebordskonferanse i Bergen om hvordan man kan få flere kvinner i lederposisjoner i idretten. Konferansen arrangeres i Bergen 24. – 25. mai 2016.

Under Ungdoms-OL på Lillehammer i vinter ble Norge invitert av IOC til å jobbe for å få flere kvinnelige ledere i idretten. Den norske regjeringen følger opp initiativet ved å samle nasjonale og internasjonale ledere fra idretten i Bergen. Formålet med rundebordskonferansen er å identifisere utfordringer, diskutere hvorfor det er viktig å ha flere kvinnelige ledere og presentere gode eksempler. Møtet markerer også starten på arbeidsprosessen med en anbefalingsliste som skal overleveres IOC.

 - Idretten trenger flere kvinnelige ledere, dagens kvinneandel er altfor lav. Jeg ser frem til å lede arbeidet og se på hvordan vi kan løfte flere kvinner til topps. Vi må diskutere barrierer, se på de gode eksemplene og diskutere hva som skal til for å bryte glasstaket. Flere dyktige kvinnelige ledere vil bidra til at internasjonal, nasjonal og regional idrett blir bedre, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

- Like rettigheter og muligheter må gjelde på alle samfunnsområder, også i idretten. Samarbeidet mellom idrettslag og frivillige organisasjoner er med på å fremme deltakelse av jenter og kvinner på alle nivå. Slik skaper vi morgendagens ledere også i idretten, sier likestillingsminister Solveig Horne.