Rundskriv til akuttmedisinforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet et rundskriv med merknader som utdyper noen av bestemmelsene i akuttmedisinforskriften.

Akuttmedisinforskriften inneholder nye krav til de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus, som kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste og medisinsk nødmeldetjeneste. Forskriften trer i kraft 1. mai 2015.

Til toppen