Rundskriv til landets kommuner om testing for LA-MRSA

Landbruks- og matdepartementet har sammen med Helse- og omsorgsdepartementet i dag sendt rundskriv til landets kommuner for å understreke at det skal være enkelt for svineprodusenter og røktere å få testet om de er bærere av antibiotikaresistente LA-MRSA-bakterier. Rundskrivet klargjør rettigheter og plikter etter matloven og smittevernloven.

- Gode forebyggende tiltak er avgjørende om man skal hindre at bakterien kommer inn i svinebesetningene, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 

- Det er viktig at næringen intensiverer arbeidet med å redusere faren for å innføre og spre denne typen smitte. Testing av personer som arbeider innen svineavl, er ett av flere virkemidler som er aktuelle for å holde kontroll med LA-MRSA. Det er derfor viktig at kommunene har et lett tilgjengelig tilbud om slik testing, sier Listhaug.

Gode forebyggende tiltak er avgjørende om man skal hindre at bakterien kommer inn i svinebesetningene.
Gode forebyggende tiltak er avgjørende om man skal hindre at bakterien kommer inn i svinebesetningene. Foto: Torbjørn Tandberg
Til toppen