Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tiltak mot ytterligere tolv personer som truer Ukrainas suverenitet

Utenriksdepartementet har besluttet å utvide listen over personer som rammes av restriktive tiltak for handlinger som undergraver eller truer Ukrainas suverenitet og territorielle integritet med tolv nye personer.

Beslutningen er en formalisering av utenriksminister Børge Brendes kunngjøring 21. mars om å slutte opp om de ytterligere restriktive tiltakene EU vedtok samme dag. Russland har, til tross for vedvarende og klare signaler fra det internasjonale samfunn, fortsatt å krenke Ukrainas suverenitet og territorielle integritet i strid med folkerettens grunnleggende prinsipper om fred og sikkerhet.

Russlands handlinger er en alvorlig trussel mot europeisk sikkerhet og stabilitet og nødvendiggjør klare reaksjoner fra det internasjonale samfunn. EUs tiltak er en del av den internasjonale fordømmelsen av Russlands handlinger og norsk oppslutning om den siste listeføringen bidrar til å styrke den felles reaksjonen på de russiske folkerettsbruddene.  

Utenriksdepartementet vedtok 26. mars endringer i forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet og uavhengighet. Forskriftsendringene gjennomfører EUs restriktive tiltak i norsk rett.

Tiltakene omfatter reiserestriksjoner og påbud om frys og forbud mot å gjøre penger og formuesgoder tilgjengelig for ytterligere tolv personer. Blant disse er Russlands visestatsminister Dmitrij Rogozin, Sergej Glazjev og Vladislav Surkov, begge rådgivere til president Putin, Valentina Matvienko, føderasjonsrådets president, Sergej Narysjkin, statsdumaens president og sjefen for nyhetsbyrået Russia Today Dmitrij Kiseljov. 

Brudd på forskriftens bestemmelser kan medføre bøter eller fengselsstraff. Tiltakene trer i kraft ved kunngjøring av forskriften.

Den endrede forskriften vil være tilgjengelig på Lovdatas nettsider.

Til toppen