Ruster opp norsk forskningsutstyr

Norsk forskningsutstyr, laboratorier og databaser blir kraftig fornyet og forbedret for 1,3 milliarder kroner. 29 prosjekter har sluppet gjennom nåløyet.

– Vi trenger flere kunnskapsintensive bedrifter i Norge. Mange av disse prosjektene er tett knyttet til næringslivet og samtlige skal ha relevans for flere miljøer, sier statsminister Erna Solberg.

 De 29 prosjektene som har vunnet frem i konkurransen hos Forskningsrådet favner alt fra store anlegg som et kontorbygg som samtidig er et laboratorium for forskning på miljøvennlige bygg, en landforankret kabel som skal samle informasjon om økosystemet i havområdet utenfor Vesterålen og Lofoten, avanserte mikroskoper og sekvenseringsutstyr, til en database for norsk middelalderlatin og en infrastruktur for å bruke videomateriale i forskning.

 Utstyr med stor strategisk betydning

Årets tildeling er den fjerde i rekken fra Forskningsrådets finansieringsordning Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur.

 Målet med ordningen er å finansiere forskningsinfrastruktur av stor strategisk betydning for norsk forskning. Utstyret vil bidra til forskning av enda bedre kvalitet, verdifull innsikt og kunnskap, nye arbeidsplasser og at Norge blir en mer attraktiv forskningsnasjon for internasjonale forskere.

 – Vi har hatt en solid økning i utstyrsbudsjettet de siste årene, og er glad for at Regjeringen trapper opp bevilgningene til utstyr ytterligere de neste fem årene, slik de har signalisert i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Det betyr at mange databaser, laboratorier og forskningsfasiliteter som har stor strategisk betydning for norsk forskning kan etableres raskere enn vi opprinnelig hadde planlagt, sier Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén.

 Les mer om prosjektene her.

Til toppen