Presseinformasjon

Internasjonalt møte i Oslo om situasjonen i Sahel

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Utenriksdepartementet er vertskap for et internasjonalt møte om Sahel* med deltakelse fra giverland og representanter fra FN, EU, OECD og Verdensbanken i Oslo 3.-4. desember.

Statssekretær Tore Hattrem åpner møtet. Blant deltakerne er FNs spesialutsending Hiroute Sellassie og FNs humanitære koordinator for Sahel, Toby Lanzer. Møtet vil ta for seg den vanskelige situasjonen i Sahel generelt og i Mali spesielt. Norge fordømte terroraksjonen i Malis hovedstad Bamako nylig.

- Det har vært varierende internasjonal interesse for Sahel, men det er nå bred enighet om at økt og langsiktig innsats må til. Det er betydelige utfordringer med væpnet konflikt, terrorisme, ustabile styresett og fattigdom. Dette bidrar også til økt migrasjon til Europa, sier statssekretær Tore Hattrem.

FNs sikkerhetsråd diskuterte den alvorlige sikkerhetssituasjonen i Sahel forrige uke.

- Sivilbefolkningen har i mange år gått fra krise til krise, på grunn av både konflikter og naturkatastrofer. De humanitære utfordringene i Sahel er meget store. Mer enn 20 millioner mennesker lever uten sikker tilgang til mat. Med over 40 millioner ungdommer uten jobb, trenger regionen betydelige tiltak for utdanning og arbeidsplasser. Dette er viktig også for å motvirke menneskehandel og rekruttering til terrorisme, sier Hattrem. 

Norge bidrar i år med 65 millioner kroner til humanitær innsats i Sahel, hovedsakelig i Mali og også i Niger og Tsjad. Mali er ett av Norges fokusland for utviklingssamarbeid. Norge bidrar også til FN-styrken Minusma.

Pressekontakt: Astrid Sehl, astrid.sehl@mfa.no, mobil 922 84 752

*Sahel er en betegnelse på det tørre savannebeltet rundt Sahara-ørkenen, som går gjennom blant annet Mali, Niger, Nigeria og Tsjad.