Internasjonalt kurs i våpenhvileforhandlinger i Oslo

Nodefic/Forsvarets høgskole organiserte 9.-15. mars, i samarbeid med FN, Norge og Sveits, et treningskurs i våpenhvileforhandlinger. Det var fjerde år på rad at dette kurset fant sted her i Oslo.

Kurset var støttet av de norske og sveitsiske utenriksdepartementene, og statssekretær Bård Glad Pedersen og Sveits’ ambassadør Rudolf Knoblauch var til stede under åpningen.

I år deltok 39 studenter fra i alt 19 land under kurset på Akershus festning. Deltakere kom fra blant annet Afghanistan, Colombia, Filippinene og Myanmar, land som står foran eller er midt i, en fredsprosess. I tillegg deltok internasjonale diplomater og FN-personell.

Gjennom teoretiske leksjoner og praktiske øvelser fikk deltakerne opplæring på områder som er relevante, når en våpenhvile skal fremforhandles og gjennomføres. Foreleserne var eksperter fra blant annet Norge og Sveits, flere med praktisk erfaring fra felt. Kurset ga en innledning til de ulike komponentene i en fredsprosess, og tok for seg tema som beskyttelse av sivile og kvinners deltakelse. 

For mer informasjon, se Nodefics nettsider

Det har vært antydet i media at det foregikk fredssamtaler mellom deltakerne fra Afghanistan i margen av kurset. Vi ønsker å avkrefte dette. De afghanske deltagerne deltok som elever på kurset på lik linje med de andre deltakerne.

Til toppen